Dane rynkowe

Rynek finansowy

Kapitalizacja spółek krajowych - Główny Rynek (mld zł)
Wartość obrotów akcjami w transakcjach sesyjnych - Główny Rynek (mld zł)
Liczba spółek - Główny Rynek
Liczba debiutów - Główny Rynek
Wartość ofert SPO - Główny Rynek i NewConnect (mld zł)

 Z uwzględnieniem spółek znajdujących się w dual listingu

W I kw. 2015 r. miały miejsce dwie oferty wtórne Banco Santander SA o łącznej wartości 33 mld zł, a w I kw. 2017 roku miało miejsce SPO UniCredit S.p.A na kwotę 55,9 mld zł

Wartość ofert IPO - Główny Rynek i NewConnect (mld zł)
Liczba członków GPW
Liczba dystrybutorów informacji
Wolumen obrotów kontraktami terminowymi (mln szt.)
Catalyst - wartość notowanych emisji nieskarbowych (mld zł)
Liczba debiutów - NewConnect
Liczba spółek - NewConnect

Rynek towarowy

Wartość obrotów skarbowymi instrumentami dłużnymi - TBSP (mld zł)
Wolumen obrotu prawami majątkowymi (TWh)
Wolumen obrotu energią elektryczną (spot + forward; TWh)
Wolumen obrotu gazem ziemnym (spot + forward; TWh)
Wolumen umorzonych praw majątkowych (TWh)
Wolumen wystawionych praw majątkowych (TWh)