Czynniki wewnętrzne

Aktualizacja strategii Grupy Kapitałowej GPW i jej realizacja, w szczególności:

  • Realizacja inicjatyw z obszaru kluczowych filarów GK GPW (rynek akcji, rynek długu i pieniężny, rynek instrumentów pochodnych, rynek towarowy, oferta informacyjna dla inwestorów i emitentów),
  • Zidentyfikowanie nowych obszarów rozwojowych i realizacja nowych projektów,
  • Kontynuacja działań optymalizacyjnych, usprawniających organizację oraz zwiększających poziom integracji w ramach GK GPW.

Ewentualne dalsze decyzje GPW o zmianach w cennikach

W 2017 r. trwały prace nad dostosowaniem opłat transakcyjnych GPW do dyrektywy MIFID2. Wprowadzone rozwiązania obowiązują od stycznia 2018 r. i dotyczą m.in.

  • wprowadzenie dwóch typów animatorów: zwykły i rozszerzony,
  • wprowadzono zmiany w naliczaniu stawek dla uczestników programu HVP,
  • w programie maker taker dla Animatorów Rynku dla akcji spoza WIG20 została ujednolicona stawka maker taker,
  • wprowadzono nowy sposób liczenia wskaźnika Order to Trade,

Nie jest wykluczone, że nowa rzeczywistość legislacyjna może wymusić dalszą rewizję i ewentualne zmiany w zakresie obowiązujących stawek na rynku finansowym i towarowym.